Nieuws

Het college van B&W heeft het Masterplan Wagenwerkplaats 2019 en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de deelgebieden West en Midden vastgesteld. Zowel het Masterplan en de startnotitie worden binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.