Nieuws

IMOSS onderzoekt momenteel de transformatiepotentie van de Binnenstad van Tiel. De gemeente wil de riolering grootschalig aanpakken. Als de bestrating er uit gaat, ontstaan ‘meekoppelkansen’ voor klimaatmitigatie voor (vergroening, waterberging, hittenstress tegen gaan). Na de ateliersessies stelt IMOSS een inrichtingsplan voor de Binnenstad op. In het inrichtingsplan is specifiek aandacht voor pleinen, winkelstraten, woonstraten en stegen. De kenmerkende (historische) structuur van de Binnenstad wordt hierdoor nog aantrekkelijker!