Nieuws

Met de visie ‘Houtbaar Landschap’ is het team van IMOSS geselecteerd als één van de drie teams voor de 2e ronde van de EO Wijers in de regio Twente. Houtbaar Landschap schetst een toekomst voor Twente als reusachtig lommerijk en voedselinclusief mozaïek van bebossing, agroforestry en landbouw als antwoordt op de grote vraagstukken zoals klimaatverandering, stikstofproblematiek en de toekomst van de agrarische sector.