Nieuws

IMOSS werkte in een intensief participatieproces drie modellen uit met een verschillend ambitieniveau en kostenplaatje. De gemeente heeft haar voorkeur uitgesproken voor het 'droommodel', dat is uitgewerkt tot een schetsontwerp.