Hoogbouweffectrapportage

Gemeenten worden momenteel meer en meer geconfronteerd met substantiële woningopgave. Uitbreiden en nog meer ‘weiland opofferen’ wordt vaak niet als wenselijke oplossing gezien. Binnenstedelijk bouwen in hogere dichtheden is dan ook vaak onontkoombaar.

IMOSS wordt vaak gevraagd om hoogbouw verantwoord in te passen in de ruimtelijke context. Wij studeren op alternatieven en bepalen het maximale ‘laadvermogen’ van een locatie. De Hoogbouw Effectrapportage (HER) is daarbij een belangrijk instrument. Vanwege de impact van de hoogbouw op zijn omgeving, verlangen steeds meer gemeenten een Hoogbouw Effectrapportage bij de aanvraag van de bouwvergunning van een binnenstedelijk project. De inhoud van de studie verschilt sterk per gemeente. Voor de betrokken partijen, met name de initiatiefnemer, is die verschillende aanpak per gemeente soms verwarrend. Daarom hebben wij vanuit IMOSS onze eigen aanpak ontwikkeld die aansluit bij het beleid van een groot aantal gemeenten.

 

hoogbouw effect rapportage projecten

Bekijk alle projecten