Inrichtingsplan

Wij ontwikkelen een inrichtingsplan altijd in samenhang met het beschikbare budget. Een raming van de uitvoeringskosten is bij ons in goede handen. In het inrichtingsplan werken wij de inrichting van de buitenruimte gedetailleerd uit.

Wij ontwikkelen een inrichtingsplan altijd in samenhang met het beschikbare budget. Een raming van de uitvoeringskosten is bij ons in goede handen. In het inrichtingsplan werken wij de inrichting van de buitenruimte gedetailleerd uit. In het plan beschrijven en motiveren wij de gemaakte keuzes voor bestrating, beplanting, verlichting, straatmeubilair en verkeerskundige maatregelen. Daarnaast bevat het inrichtingsplan vaak principeoplossingen ten aanzien van vormgeving/detaillering van bruggen, oeverbeschoeiingen, erfafscheidingen en overgangen in bestratingen.

inrichtingsplan projecten

Bekijk alle projecten