Projecten

Creatief en doelgericht zoekt IMOSS naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken in de werkvelden wonen, werken, verkeer en vervoer, natuur, water en recreatie. We benaderen het vraagstuk altijd vanuit verschillende perspectieven en spelen in op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke verandering. Met onze integrale visie en praktische aanpak komen we tot de beste oplossing voor een complex probleem. Creatief en realistisch. IMOSS werkt aan projecten in en rond de stad. Van grootschalige ontwikkelstrategieën tot inrichtingsplannen, van masterplan tot verkavelingsplan. Alles met als doel prettige plekken te maken waar mensen kunnen leven, uitgedaagd worden om de plekken zicht eigen te maken en waar flora en fauna in samenhang met de wensen van de gebruiker worden vormgegeven.