IMOSS gaat voor duurzame mobiliteitsoplossingen

Last-mile-mobility of micro-mobility zal ons dagelijks leven steeds meer gaan beïnvloeden. Wat is last-mile-mobility? Over het algemeen spreken we in verkeerskundige termen over voor- en natransport over een korte afstand en tijd.

Last-mile-mobility

Voor- en natransport naar zogeheten transportation hubs is altijd een uitdaging. Je kunt dan denken aan een elektrische step om naar het station te gaan. Kern van het principe is dat de drempel om je verplaatsen veel kleiner wordt. Met andere woorden je mobiliteitsradius wordt versterkt en vergroot. Een elektrisch step kan overigens een schakel zijn in een veel grotere mobiliteitsketen. Zo’n stepje past natuurlijk prima in de achterbak van de elektrische Nissan Leaf/BMW i3 of trein of tram. De OV-fiets is uiteraard ook een goed voorbeeld van last-mile-mobility, echter de ‘fun-factor’ van een elektrisch stepje is velen keren hoger. Het gaat daarom dus niet alleen over de kortere afstanden en tijd maar ook de kwaliteit van de reis telt mee.

Duurzame mobiliteit

Bij IMOSS zijn we sinds kort begonnen met het uitrollen van onze versie van een mobiliteitsconcept. Alle medewerkers hebben toegang tot de Buurauto (lokaal deelauto concept) met uitsluitend elektrische auto’s (Nissan Leaf/BMW i3) via een app en er worden elektrische stepjes aangeschaft. Gevolg is dat de vaste auto eruit kan. We geloven echt in deze nieuwe mobiliteitsconcepten en dat deze een wezenlijk onderdeel vormen of gaan vormen van het stedenbouwkundig ontwerp van de stad en buitenruimte. De afgelopen eeuw zijn we driftig bezig geweest onze steden te ontwerpen rondom automobiliteit. Er staat ons een spannende tijd te wachten als we dit ontwerpconcept verlaten en met de nieuwe micro-mobility concepten woon-, leef en werkomgeving gaan maken.

Try – fail – repeat

IMOSS is in ieder geval proefondervindelijk bezig nieuwe soorten van mobiliteit (deelauto’s en e-step) te testen. In veel steden in Europa wordt de deelstep veelvuldig gebruikt, Nederland is het enige land in de EU waar de e-step nog niet als vervoersmiddel wordt erkend. Onze ervaringen in Kopenhagen tijdens onze bureauexcursie waren erg positief. Wij geloven dat een goede last-mile-mobiliteit nog de ontbrekende schakel is om de manier hoe wij ons verplaatsen te verduurzamen en slimmer te maken.