Beeldkwaliteitplan

In het beeldkwaliteitplan staan richtlijnen voor het gewenste kwaliteitsniveau van de bebouwde omgeving. Richtlijnen kunnen gaan over architectuur, de inrichting van de openbare ruimte en over karakteristieken en kwaliteiten die behouden moeten blijven. Het beeldkwaliteitplan wordt vaak opgesteld als voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan.

Een IMOSS-beeldkwaliteitplan is een krachtig instrument voor kwaliteitsbeheer van het ruimtelijk beeld. Met ons beeldkwaliteitplan bereikt u twee belangrijke doelen:

het document vormt het formele toetsingskader van het gemeentelijk welstandsbeleid;

het beeldkwaliteitplan heeft een belangrijke rol in de communicatie rond een project: de onderlinge afstemming tussen gemeente, marktpartijen en overige belanghebbenden.

In het beeldkwaliteitplan staan richtlijnen voor het gewenste kwaliteitsniveau van de bebouwde omgeving. Richtlijnen kunnen gaan over architectuur, de inrichting van de openbare ruimte en over karakteristieken en kwaliteiten die behouden moeten blijven. Het beeldkwaliteitplan wordt vaak opgesteld als voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan.

beeldkwaliteitsplan projecten

Bekijk alle projecten