Verkavelingsplan

Met een stedenbouwkundig plan maakt IMOSS voor u een concrete uitwerking van de gewenste situatie in het plangebied. In het stedenbouwkundig plan geven wij de gewenste ontwikkeling weer op het gebied van ruimtegebruik, programma, infrastructuur, groen en water.

Samen met opdrachtgever en belanghebbenden werken wij toe naar een duurzaam en efficiënt ontwerp dat aansluit op de wensen en de financiële mogelijkheden. Bij het ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan sluiten wij aan bij de gekozen ontwikkeling- en/of realisatiestrategie. Wij ontwerpen een stedenbouwkundig plan vanuit de kwaliteitskaders voor duurzame gebiedsontwikkeling van BREEAM-NL.

verkavelingsplan projecten

Bekijk alle projecten